Klachtenregeling

Heeft u een klacht?

KEURMERK, SERVICE EN GARANTIE

De leden van NVOS-Orthobanda hechten aan hoogwaardige kwaliteit. Zowel van producten als van de dienstverlening. De onafhankelijke Stichting Erkenningsregeling voor leveranciers Medische Hulpmiddelen (SEMH) waarborgt dit en stelt strenge eisen aan onze leden. Vind een erkend orthopedisch (schoen)technisch bedrijf op de website van de SEMH.

INTERNE KLACHTENPROCEDURE

Doel

Ervoor zorgen dat de klacht naar tevredenheid van de cliënt wordt afgehandeld, waarbij rekening wordt gehouden met redelijkheid van de klacht

Beschrijving

 • De klachtenformulieren bevinden zich in de wachtruimte.
 • Ingevulde klachtenformulieren worden in behandeling genomen door de kwaliteitsfunctionaris/directie.
 • Degene die een mondelinge klacht opvangt, vult hiervan zelf een klachtenformulier in.
 • Als op het klachtenformulier naam en adres zijn ingevuld, dan wordt binnen een week een ontvangstbevestiging verstuurd aan de cliënt.
 • Alle klachten worden, indien mogelijk, binnen 2 weken afgehandeld. Lukt dit niet, dan ontvangt de cliënt daarvan bericht.
 • Voor de afhandeling van de klacht, wordt gebruik gemaakt van het ‘verslag afhandeling klacht’. Hierop staan diverse acties (preventief en corrigerend) vermeld die moeten worden doorlopende om de klacht zo effectief mogelijk af te handelen.
 • De cliënt ontvangt een terugkoppeling van de maatregel die is/wordt ondernomen om de klacht af te handelen.
 • In het cliëntendossier komt een notitie van de klacht.
 • Afgehandelde klachten worden met alle medewerkers besproken op het werkoverleg.
 • Een kopie van het ‘verslag afhandeling klacht’ wordt gestuurd naar de kwaliteitsbeheerder/directie op de vestiging.
 • De kwaliteitsfunctionaris/directie registreert de klachten (o.a. indiener klacht, inhoud klacht, afhandeling klacht).
 • Terugkoppeling van de klachten vindt plaats in het werkoverleg, waar eventueel preventieve acties worden opgezet.
 • Klachten worden jaarlijks geëvalueerd door kwaliteitsfunctionaris/directie.

Evaluatie klachtenprocedure

De procedure voor afhandeling van klachten en verbetervoorstellen wordt jaarlijks beoordeeld op effectiviteit en zal eventueel aangepast worden.
Mocht de klacht niet naar tevredenheid worden opgelost dan bestaat er de mogelijkheid om de klacht in te dienen bij de NVOS volgens de procedure zoals beschreven op onze website;

EXTERNE KLACHTENPROCEDURE

Wij als lid van NVOS-Orthobanda doen er alles aan om een zo goed mogelijk hulpmiddel te leveren. Het kan uiteraard voorkomen dat u toch niet helemaal tevreden bent over uw hulpmiddel of de service. In dat geval kunt u uw klacht melden bij ons als leverancier. Wij hebben een klachtenfunctionaris die samen met u zal proberen tot een oplossing te komen.

Komt u er samen met ons niet uit? Dan is het mogelijk uw klacht voor te leggen aan de onafhankelijke klachtencommissie van NVOS-Orthobanda. Let wel, zij kunnen alleen klachten in behandeling nemen die reeds aan ons zijn voorgelegd.

Om een klacht voor te leggen aan de klachtencommissie, dient u onderstaand formulier in te vullen. U kunt het formulier ingevuld terugsturen via klachten@nvos-orthobanda.nl.

NVOS-Orthobanda heeft met ingang van 1 januari 2021 een nieuwe klachtenregeling.

Klik hier om de klachtenregeling te downloaden
Klik hier om het klachtenformulier te downloaden